2019. április 18.      SZADESZ a handabandázó magyar (??) törpe párt oldaltérkép  írjon nekünk!  
Helyek, ahol a legnagyobb károkat okozza az SZaDeSZ:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Oktatési Minisztérium
BudapestPortál
Te a 50230-dik vagy, aki érdeklődött irántunk...

KI KICSODA? Illetve 
MI MICSODA? 
ESEMÉNYNAPTÁR
 (avagy hol és mikor égetjük magunkat néhány tíz ember előtt)
2004-06-26 10:00:00
Országos Tanács ülés
Összes esemény

Hogyan viszonyuljunk a pártállami múlthoz?
A választókra kell bízni, szavaznak-e volt állampárti vezetőkre. A múltat azonban joga van mindenkinek megismerni, ezért nyilvánosságra kell hozni az állambiztonsági iratokat.
A múltat érdemes bolygatni. Az állambiztonsági iratokat azonban nem kell nyilvánosságra hozni, mert titkosszolgálatok folyamatos működése fontosabb, mint a múlt megismerése.
A múltat nem érdemes bolygatni. Az állambiztonsági iratokat nem kell nyilvánosságra hozni, mert titkosszolgálatok folyamatos működése fontosabb, mint a múlt megismerése.
Szavazások
   SZADESZ        FRAKCIÓ      ÖNKORMÁNYZATOK        KORMÁNYZATI MUNKA   Sokat foglalkoztat, mitől, hogyan válik egy értelmes fiatal szadeszessé. Első helyre mindenképpen az "elitcsoporthoz" való tartozás tudatát tenném. Van egy csoport, melyről tizenöt éve hirdetik (és hirdeti magáról), hogy a legeslegokosabb, legeslegképzettebb, legeslegbölcsebb emberek társasága. Ki ne szeretne közéjük tartozni, ki ne szeretné magát köztük tudni? A másik alapvető motívum annak gátlástalan szabadsága, hogy mélyen lesajnálhassak mindenkit, aki nem ennek az "elitcsoportnak" a nézeteit osztja, bármely kérdésben. A harmadik, hogy tényleg azt hirdetik, hogy mindent szabad, az egyén szabadsága mindenek fölött álló, ennek jegyében, bárki aki csoportértékekről, nemzetről, hitről beszél, nevetséges és gúny tárgyává teendő. Mindent szabad, te vagy a fontos (te vagy a legfontosabb!), mindenki ütődött hülye, aki nem a szadeszisták alapvetéseit teszi magáévá. Ezek után az a csoda, hogy milyen sok ember van, aki vállalva a gúnyt, a nyegle cinizmussal kinyilvánított megvető, kioktató lesajnálást mégis szembeszáll velük, és ki mer állni az évezredes emberi értékek védelmében! Ebben a pillanatban is tisztában vagyok vele, micsoda gúnyolódást, nyegle lesajnálást, cinikus lehülyézét fogok kapni: s mégsem kívánok soha szadeszessé válni! Értitek ti ezt, szadeszesek?  


Az szdsz nyegle lenézése a kiválasztott nép ostoba felsőbbrendűségéből fakad. És nem veszik észre, hogy maguk alatt vágják a fát.  


A gimnazista "biológiai" alapú világnézete az, hogy szabadságra vágyik. Ha a politikával ebben a korban kezd el ismerkedni, akkor esélyes, hogy első körben liberálisnak vallja magát - amitől még nem feltétlenül lesz az szdsz a kedvence, de van rá esély. Az is kétségelen, hogy az egyetemeken a szadeszpártiság felülreprezentált, ráadásul a leggátlástalanabb (=félreértelmezett liberalizmus?) igehirdetők a katedrán a szadeszosok. Sőt, az is kétségtelen, hogy ellenvélemény megfogalmazásával szinte csak a miépesekből meg a szadeszosokból lehet kihozni az állatot 5 másodperc alatt. De ez nem világnézeti kérdés, szvsz, egyszerűen ezt tanulják "otthon", mármint a politikusaiktól és közéleti személyektől.  


A "sade-izmus", mint filozófia, eredeti formájában korántsem csak a most szadizmusként ismert szexuális perverziót jelentette, sőt elsősorban nem azt, hanem a "felvilágosodott", semmilyen értékben nem hívő, antikeresztény, ateista, a Jót és a Rosszat el nem ismerő, alapjaiban cinikus, volteriánus gondolkodásmódnak a szélsőséges változatát jelentette, a szadeszista világlátás ennek kései utánérzése, ezzel rokon!  


…nincs semmi probléma a szadesszal, csak most szerencséjük volt és épp kormányon vannak. Ugyanolyanok, mint más 5%-os süllyedőfélben lévő párt, uralkodó hangok inkább a szélsőségé, népszerűtlenségük miatt nem képesek társadalmi csoportokat maguk mellé állítani, ezért hazudnak (Beöltöznek ők maguk társadalmi csoporttá, egyebek). Talán annyi a különbség, hogy bőven van lóvéjuk, dehát azzal együtt pláne olyanok mint a Lenin fiúk, az emberek idegenkednek tőlük. Ők azt hiszik azért mert egy csomó zsidó is szadeszos és ugye tombol az antiszemitizmus, vagy azért mert 50 évvel előrébb járnak. Pedig csupán abból fakad az egész, hogy 15 év alatt elvesztették a hitelüket a választók döntő többsége előtt.  


1. ellenségkép: a szadeszista ellenségkép két különböző tényezőből tevődik össze. Az egyik szerint a szektán kívüliek hülyék, a másik szerint aljasok. A nácizás is ez utóbbi része. 2. felsőbbrendűség: ez is kétoldalú dolog náluk. Egyfelől a saját végtelen okosságuk, másfelől jóságuk van jó mélyen az agyukba égetve. Röviden a szadeszos agyában az okos és intelligens liberális áll szemben a buta, gonosz náci csürhével. Természetesen ez kiválóan támadható azon az alapon, hogy sem az ellenségképük, sem pedig a felsőbbrendűség-komplexusuk két összetevője nem következik egymásból, ezeket egymás ellen ki lehet játszani. 3. vezérkomplexus. Mindnek van legalább 1-2 "vezére", aki iránt olthatatlan szeretetet, tiszteletet érez, a tökéletes politikusnak tartja és így tovább. Ezt természetesen - akár önmaga előtt is - tagadja, ám kilétük megállapítható az adott politikusokkal szembeni reakcióikból, ugyanis az ő kritikájukat semmi körülmények között nem viselik el. Ez az elvakultság sokszor felelőtlenné teszi őket.  


Szadeszizmus? Érdekes kérdés. Amióta leválasztották magukat a Hálózatról, azóta kisérem ügyeiket kiemelt érdeklődéssel. (Már majdnem hozzájuk csapódtam!) Szóval a szadeszizmust majdnem mindenki összetéveszti a liberalizmussal, de éppen erre cáfolnak rá minduntalan lelkes táboristái. Előljáróban annyit, hogy mind az SZDSZ, mind a Fidesz, a Soros alapítvány cilinderéből varázsolódott elő, teljesen üzemképes állapotban a hatalomátvételhez. Azonban a soros-féle ideológia, (aki nem tudná miről beszélek: a Nyitott társadalom) amire betanították őket, köszönő viszonyban sincs semmiféle demokráciával, liberalizmussal, emberjogokkal, és a többi szajkózott elvvel. Az SZDSZ Mr.G. Sorosról ismerhető fel. A Nyitott Társadalom-eszme jóval logikátlanabb a marxizmusnál, egy igen zavaros világállam kiépítését célozza, természetesen a tőke által. És ami a legmeglepőbb, az emberi gyarlóságot kívánja meglovagolni. Mr.G. Soros ismeretében bárki beazonosíthatja az SZDSZ-t evvel a világtervvel. Soros részben már rájött tévedéseire, de elfelejtette a továbbképző tanfolyamra behivatni híveit, az SZDSz meg leragadt a Soros alapoknál. Mindent rombol! Államot, morált, közösséget, nemzetet, hitet, vallást. Fütyül ő az egyénekre! Csak hívei hiszik, hogy munkanélküliként, föld nélkül, kilakoltattan, megalázottan, akár hívő zsidóként is majd védelmébe vesz valakit is közülük kedvenc pártjuk. Szlogen szinten persze talán.  


A csodát sem érdekli, hogy egy Tóta W. kire szavaz, bár ez persze elég nyilvánvaló. _Nem ez az érdekes._ Sokkal inkább az, hogy miért vált olyanná amilyenné. Az ő példája azért is jó, mert esszenciálisan sűríti magában mindazt, amit én "szadeszizmusnak" nevezek. Lehet mondani, hogy csak azért produkálja azt amit produkál, mert ezért fizetik, de meggyőződésem, hogy ennek a feladatnak a végrehajtásához bizony szükséges, hogy olyan lelki-mentális állapotba kerüljön valaki, mint ő. Hogy miről beszélek? Az a nyegle, gúnyos cinizmus, amivel gúny tárgyává tesz mindent, ami érték, és mindenkit, aki ezeket az értékeket védelmezni merészeli. Gúny, fölényeskedés, nyegleség, gonosz (olykor alpári) gúnyolódás mindennel szemben, ami az emberiség által sok-sok ezer év alatt fölhalmozott érték: szerinted ez nem kell hogy egy beteg, aberrált lelkületet feltételezzen? Még ha megfizetik is, egészséges lelkű ember erre képtelen lenne! S tudod mit? A szadeszista cinikusoknál még a legvadabb fundamentalista iszlámistát, judaistát, hindut, kommunistát stb. is sokkal többre értékelem: ők legalább hisznek bizonyos erkölcsi parancsokban, törvényekben, öröktől létező emberi, isteni, természeti törvényekben, vannak eszméik, eszményeik, ideáik s bizony nem tűrik, nem tűrhetik, hogy holmi Worluk a maga velejéig beteg cinizmusával, kigúnyolja, megalázza mindezeket az értékeket és ezek védelmezőit. Újra és újra: nyegle gúnyolódás, fölényeskedő, szellemeskedésnek álcázott gyűlölködés. Nem tudom, sikerült-e valamelyest megmagyaráznom, miről is probálom itt megfogalmazni a gondolataimat? Hogyan fajulhatnak el így emberek? Ez az alapkérdésem. Szóval egyáltalán nem holmi pártpreferenciákról kívánnék itt szót váltani, érted most már?  


A szadeszizmusnak is vannak értelmi korlátai. Matematikában szokásos bizonyítási módszer, hogy föltételezik a bizonyítandó tétel tagadását. Nézz utána! (indirekt bizonyítás és reductio ad absurdum) Az szdsz legtöbb állításához nem kell semmilyen bizonyítás - ránézésre látszik, hogy hülyeségek. Nemcsak az szdsz-szerű álliberalizmussal van bajom, hanem a valódi liberalizmussal is. Az első világháború után a német köztársaság alapelveit liberálisok dolgozták ki. Elméletben remekül működött, szép gömbölyű rendszer volt. A gyakorlatban viszont a nyakukba kapták Hitlert. Az szdsz is gyönyörű panelek mantráz a szabadságjogainkról. A gyakorlatban sorozatosan megsérti őket, nem vigyáz rájuk és ráadásul pártállami fazonokat hoz vissza a kormányzati hatalomba.  


Felvetés: Fodor Gábor soha nem akart tömegeket megmozgatni. Egy párt - és ilyen párt persze nincsen - számomra akkor elnne hiteles, ha csak úgy értelmesen beszélne minden tagja. Válasz: Nem a mozgósítás ténye a problémás, hanem annak célja. Elhiszem, hogy egy népszerűtlen párt népszerűtlen politikusai szívesen takaróznak azzal, hogy csak a diktátor népszerű. Pedig a valóban népszerű embereknek köze nem volt a diktatúrához. Az bebizonyosodott, hogy az SZDSZ (és politikusai)képtelenek olyan jövőképet vázolni, amellyel a legtöbben egyetértenek. A Fidesz viszont képes. Miért lenne az problémás, ha egy politikus népszerű. Populáris, fanyalog az SZDSZ-es. Kuncze Lop-Stopja, meg "Csökkentjük az adókat" nem populáris? Orbán és Hitler között több különbség is van, és az egyik, hogy Orbánnak nem kell ahhoz ordibálnia ahhoz, hogy még az ellenségei is meghallják. Kunczénak kell. Most akkor itt Orbán a hibás?  


Ha az szdsz "liberális" párt akarna lenni, akkor ezt az egész matávtámogatós, sulinetes kommunista osztogatást befejezné. Ahogy Bauer mondta jó másfél évvel ezelőtt az index interjúban, az egész ihm ellenkezik a liberalizmussal, pénzkidobás, meg kéne szüntetni. A holdudvart meg le lehetne építeni, mert az szdsz gazdasági holdudvara az egyik legarcátlanabb "tolvaj" banda  

térkép  jogi álláspont  impresszum